1

تاپیک: معرفی نرم افزار انتخاب رشته وتخمین رتبه


[font=Tahoma","sans-serif]سلام
دوستان[/font]

[font=Tahoma","sans-serif]شمایی که امسال کنکور دادید و میخواهید بدانید با رتبه خود با توجه به قبولی سال
قبل در چه رشته ای قبول میشوید میتوانید از نرم افزار مربوز به تخمیت رتبه و رشته
قبولی که در سایت زیر پیدا کردم استفاده کنید[/font]

[font=Tahoma","sans-serif]نرم افزار خوبی هست [/font]

[font=Tahoma","sans-serif]به سایت www.goopas.com مراجعه کنید[/font]