1

تاپیک: معرفی نرم افزار انتخاب رشته کنکور


سلام
دوستان

شمایی که امسال کنکور دادید و میخواهید بدانید با رتبه خود با توجه به قبولی سال
قبل در چه رشته ای قبول میشوید میتوانید از نرم افزار مربوز به تخمیت رتبه و رشته
قبولی که در سایت زیر پیدا کردم استفاده کنید

نرم افزار خوبی هست

به سایت www.goopas.com مراجعه کنید